Logo

Oversikt over læresteder og utdanninger i utlandet

Her kan du søke etter læresteder og utdanninger som Lånekassen har gitt støtte til de siste årene.

Databasen oppdateres jevnlig, og læresteder og utdanninger kan bli tatt ut av støtteordningen.

Bruk basen som en veiledning, den gir ingen garanti for at du har rett til stipend og lån til den aktuelle utdanningen.

Dersom du finner lærestedet i oversikten, vil som regel alle lærestedets utdanninger som fører fram til bachelor-, master- eller doktorgrad (PhD), gi rett til stipend og lån.

Les om krav til utdanningen og krav til deg.

Generell informasjon om utdanning i utlandet.

 

Studieland:

Fagretning:
Frisøk på lærested: